วันกองทัพไทย

18 มกราคม วันยุทธหัตถีของพระนเรศวร และวันกองทัพไทยที่เปลี่ยนมาจาก 25 มกราคม

เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์หนึ่ง และสิ่งที่คนไทยจำได้คือเหตุการณ์ “ยุทธฮีธี” ระหว่างสมเด็จพระนเรศวรกับพระมหาอุปราชา เมื่อปี พ.ศ. 2135 ถือเป็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่ปรากฏในหน้าเอกสารประวัติศาสตร์ แต่ยังมีข้อสังเกตที่ต้องศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลานานแล้วที่นักประวัติศาสตร์บางคนถือว่าวันที่ 18 มกราคมเป็น “วันแห่งการต่อสู้” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงได้รับชัยชนะ กว่าวันที่ 25 มกราคม ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นวันกองทัพไทย 

( พ.ศ. 2549 เปลี่ยนวันเป็นวันที่ 18 มกราคม ) ช่วงนี้มีการถกเถียงกันถึงคำถามเรื่องวันรบว่าจะเกิดวันที่ 18 มกราคม หรือมกราคม 25 ขึ้นอยู่กับการคำนวณ และยังคงมีการถกเถียงกันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน ระหว่างอำเภอหนองสาหร่ายดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และ ตำบลตระพังตรู จังหวัดกาญจนบุรี